Huset

Klubbhuset er aktivt brukt til egne arrangementer og kan også leies ut til andre arrangementer.

For info vedrørende leie ta kontakt med:

Randi Bjørkli
Tlf. 986 00 937
E-post: randi66@hotmail.com

Leiekontrakt kan lastes ned her.

Ellers består huskomitéen av:

Randi Bjørkli
Tommy Aadnevik
Brøyting besørges av:

Tormod Bentsen – tlf. 926 18 177
Bjørn Temtemoen – tlf. 901 68 405